Michaela Tejmlová
Květen 4, 2019

Co nám přináší EU a může za všechno skutečně pouze Brusel? Zjišťujme si informace a nedělejme unáhlené závěry

Evropská unie přichází se spoustou právních předpisů, které jsou často kritizovány za příliš byrokratické a znesnadňující nám život. Evropská komise však může navrhovat evropské zákony pouze tam, kde je třeba nastavit společná pravidla pro všechny členské státy, neboť je to ku prospěchu evropských občanů jako celku.

Únor 1, 2018

Máte s někým spor? Zkuste řešení pomocí mediace

Co je to ale vlastně ta meditace, slýchám poměrně často. A nedivím se, v ČR je mediace poměrně nový institut. Zkráceně se jedná o mimosoudní řešení sporu mezi lidmi za asistence nezávislé a nestranné osoby, tedy mediátora. Cílem je dosažení dohody, která je přínosná a přijatelná pro všechny zúčastněné.

Prosinec 5, 2017

Referendum má smysl. Kasina se bez automatů neuživí

Když jsem se do Jablonce vracela žít nastálo, boj proti hazardu jsem úplně nechápala. Postupně mně docházely souvislosti.

Červenec 31, 2017

Proč pracovat třeba i na mateřské?

Jako OSVČ pracuji jako těhotná co nejdéle to jde. Mám svou práci ráda, dělám často z domova a nechci o ni přijít. A taky, peněžitá pomoc v mateřství není nic moc, stejně jako rodičovský příspěvek, oba mi činí 7.600 Kč, což je sice příjemné, dostat nějaké peníze od státu, nicméně na živobytí to nestačí a to mám to štěstí, že na to jsme s manželem dva.

Červenec 20, 2017

Jak si udělat z normální dovolené dovolenou snů?

 Jet k moři či nejet? Pořád jsem si říkala, že ho nepotřebuji, že je Klárce teprve rok, že v červenci je moc teplo a plno lidí. No, a pak jsem si uvědomila, že prostě k moři chci jet. A to rozhodlo. Manžel narychlo zařídil dovolenou přes svou známou cestovní agentku a začali jsme se těšit. Co sbalit? Musím být na všechno hlavně připravená, přece jenom jsme s Klárkou ještě nikde nebyli. Těšení však převážilo.

Červen 28, 2017

Jak prožít první rok prvorozeněte – těžší než vysoká škola?

Jsem ráda na všechno připravená a ráda si všechno nastuduju.  Prozatím mi to fungovalo. Dokud mě nepotkalo jedno z největších štěstí v mém životě a to narození dcerky Klárky.

Červen 6, 2017

Jak je Miroslav Pelta vnímán v Jablonci nad Nisou

Pocházím z Jablonce nad Nisou a do komunální politiky jsem zde mimo jiné vstupovala se zájmem zjistit, jestli to tu je skutečně skoro vše pod taktovkou Miroslava Pelty a název Peltov je používán lidmi oprávněně. Miroslav Pelta je zde řadovým zastupitelem za ODS, ODS je v koalici a má pozici primátora a jednoho ze tří jeho náměstků. 

Květen 7, 2017

Co tam ti zastupitelé vlastně dělají

Stává se mi, že mi lidé říkají: „Ty vlastně pracuješ na městě, že“? A já odpovídám, že „Ne, jsem „jenom“ v zastupitelstvu“. Proto si říkám, že by bylo užitečné objasnit, co vlastně my zastupitelé děláme.

Září 19, 2016

Jaké politiky bych si přála aneb lidskost nadevše?

S blížícími se krajskými a senátními volbami se zamýšlím nad tím, jaké politiky bych si vlastně pro naši společnost přála a jak politiky prozatím vnímám. Není mi jedno, jak je naše země spravována a věřím, že by to nemělo být jedno nikomu z nás. Často se setkávám s názorem, že „k volbám tedy určitě nepůjdu“ a že „to je stejně jedno, kdo se tam dostane, stejně se nic nezmění“ či „politika je špinavá a není dobré si s ní špinit ruce a slušný člověk v ní nic nedokáže“.

Listopad 17, 2015

Chtějme po politicích, ať jsou transparentní. A začněme na komunální úrovni

Jak je výstižně vysvětleno na stránkách Franka Bolda, v demokratickém státě by měla být možnost občanů podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí, zcela samozřejmá. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Červen 9, 2015

Nikdy jsi u nás nepracoval? Máš smůlu, a s Tebou i ČR

Máte zájem o vedoucí pozice ve státní správě a chtěli byste přispět ke kvalitní státní správě v ČR? Máte smůlu, pokud jste nepracovali na vedoucích pozicích na ministerstvech, krajských nebo městských úřadech nebo v mezinárodních institucích.

Duben 23, 2015

Je cosi shnilého ve státě dánském?

V letadle do Kodaně se těším, že zjistím, jak to ti Dánové dělají, že se umisťují již řadu let jako nejméně zkorumpovaná země. Ještě v českých novinách se děsím titulku „Advokáty už stát nebude muset soutěžit“ pojednávající o tom, že stát si bude moci vesele vybírat své známé advokáty pro poskytování právních služeb (zákon sice pojednává o právním zastoupení, ale známe českou vynalézavost o tom, využít výjimek ze zákona na maximum). Ale zpět k Dánsku. 

Září 8, 2014

Oklešťovaný služební zákon aneb jak naši volení zástupci riskují miliardy z EU fondů

O služebním zákonu toho bylo již napsáno tolik, že jediné, co je dle mého nyní užitečným, je to vše zjednodušit a opět se podívat na základy toho, o co vlastně jde, proč je pro nás občany dobrý a co by měl obsahovat?

Květen 14, 2014

Má EU smysl? Hlubší integrace může přinést růst 800 miliard EUR

Často se lidé ptají, zdali má smysl být členem Evropské unie například v situaci, kdyby Česká republika již nebyla čistým příjemcem z rozpočtu EU. Stejně tak jsou často nespokojeni s příliš vysokou nebo zbytečnou regulací EU, která má bránit podnikání. Regulace a koordinace přitom může našemu hospodářství pomoci.

Duben 28, 2014

10 let v EU: naučme se lépe využívat příležitosti

Za deset let v Evropské unii jsme získali z evropského rozpočtu čistý příjem 333,4 miliard Kč. Čerpání evropských peněz v České republice však bylo často velice tristní. Po deseti letech je na čase se konečně poučit. 

Leden 28, 2014

Je Česká republika stále právním státem?

Česká republika je dle Ústavy, kterou jsem se učila před přijímacími zkouškami na Právnickou fakultu zpaměti, právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Wikipedie pak říká, že předpokladem fungování právního státu je právní jistota, tedy zejména jednoznačnost a vymahatelnost práva a nezměnitelnost právního řádu. Jak je tedy možné, že poslední dobou více a více nejen politických debat začíná slovy„Víte, na to jsou různé právní názory“?

Září 23, 2013

Uzdravme korupci sami v sobě a tedy v celé společnosti

Tento týden jsem měla tu čest účastnit se diskuse v rámci konference FORUM 2000 na téma Korupce jako protitransformační síla. Nejvíce mne zaujal lidský přístup moderátora, ředitele Asijské univerzity v Thajsku, pana Viphandha Roengpithya, u něhož jsem doufala, že bude mít evropskou zkratku svého jména, obávajíc se, jak si jeho jméno zapamatovat.

Květen 20, 2013

Evropská komise ztrácí trpělivost a možnost čerpání dotací pro období 2014-2020 je vážně ohrožena

Pan ministr Kubice nedávno prohlásil, že odpolitizování státní správy zajistí v ČR snad pouze vesmírná loď. Evropská komise (dále jen Komise) takovéto výmluvy neakceptuje a opět apeluje na Českou republiku a žádá odpolitizování naší státní správy.

Květen 6, 2013

Úplné odpolitizování státní správy – zajistí naši volební zástupci nebo pouze vesmírná loď?

ČR, jak bývalo v době přístupových jednání do EU dobrým zvykem, se rozhodla splnit svůj domácí úkol na jedničku s hvězdičkou a přijala v roce 2002 zákon zavádějící profesionální službu státních zaměstnanců odpovídající evropským demokratickým standardům. Účinnost tzv. služebního zákona (tedy doba, od které je nutno podle právního předpisu postupovat, resp. ho používat a dodržovat) byla stanovena na 1.1.2004.

Únor 11, 2013

Kvalitní úředník je základ

Říkám si. Proč to v ČR ale málokdo chápe? Ministerstvo vnitra již po několikáté přichází s návrhem zákona o úřednících. Na první pohled by se tedy mohlo jevit, že politická vůle ohledně kvalitního úřednického aparátu zde je. Každý se totiž shodne na tom, že současný stav nikomu nevyhovuje.