Michaela Tejmlová

Únor 1, 2018

Máte s někým spor? Zkuste řešení pomocí mediace

Co je to ale vlastně ta meditace, slýchám poměrně často. A nedivím se, v ČR je mediace poměrně nový institut. Zkráceně se jedná o mimosoudní řešení sporu mezi lidmi za asistence nezávislé a nestranné osoby, tedy mediátora. Cílem je dosažení dohody, která je přínosná a přijatelná pro všechny zúčastněné.

Pokud například máte jakýkoliv problém se sousedem, zkuste ho požádat, že byste s ním něco rádi projednali za pomoci nestranné osoby a poprosit ho o jeho čas. Chápu, že to nemusí být vždy lehké, ale věřím, že je snazší se dohodnout a vše si vyříkat a najít řešení, které bude vyhovovat Vám oběma než být otrávený, hledat si jiné bydlení či řešit případ u soudu. Společně si domluvíte termín i s mediátorem a zasednete za kulatý stůl. Mediátor Vám zprostředkuje komunikaci. Nejdříve se Vás obou zeptá, co se vlastně děje a jak celou situaci vidíte. Nic Vám nebude nařizovat, pouze zjistí, co kdo z Vás potřebuje vyřešit v rámci dané situace a pomůže Vám vzájemně se pochopit. Nebudete vzájemně třeba souhlasit, ale díky tomu, že se pochopíte, se také budete schopni snáze dohodnout, což jinak bývá přes zjitřené emoce těžko proveditelné. Mediátor ohlídá to, aby každý z Vás dostal potřebný čas k vyjádření toho, co potřebuje a dohlédne, aby dohoda byla pro oba přínosná. Celý proces je dobrovolný, tzn. že kdykoliv budete mít pocit, že pro Vás není užitečný, můžete ho ukončit. Mediátor je ze zákona vázán mlčenlivostí, takže vše, co při mediaci zazní, tam také zůstane.

Co Vám tedy mediace skutečně přinese? Vyslechnutí a pojmenování i řešení Vašich potřeb. A to rychle i finančně dostupně oproti soudům. Na výsledku se dohodnete obě strany, takže je tam i větší ochota všech dohody dodržovat zatímco u soudu rozhoduje závazně pouze soud.

Seznam zapsaných mediátorů naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti:

http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

V Jablonci jsme aktivní dvě mediátorky, takže nemusíte jezdit nikam daleko.

V případě, že máte jako spotřebitel spor s obchodníkem, existuje zdarma mediace, kterou poskytuje Česká obchodní inspekce. Více o této možnosti naleznete a požádat o ni můžete na: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Michaela Tejmlová, zapsaná mediátorka, nezávislá zastupitelka za Změnu pro Jablonec

Zpět na výpis článků