Michaela Tejmlová

Květen 4, 2019

Co nám přináší EU a může za všechno skutečně pouze Brusel? Zjišťujme si informace a nedělejme unáhlené závěry

Evropská unie přichází se spoustou právních předpisů, které jsou často kritizovány za příliš byrokratické a znesnadňující nám život. Evropská komise však může navrhovat evropské zákony pouze tam, kde je třeba nastavit společná pravidla pro všechny členské státy, neboť je to ku prospěchu evropských občanů jako celku.

Ač je v evropské legislativě třeba mnohé zlepšovat, pro mě jako poradkyni o evropských právech se ve srovnání s českým právním řádem jeví evropské právo jednodušší a pro občana srozumitelnější – na znění EU právních předpisů se musí shodnout jak exekutiva, Evropská komise, tak poslanci Evropského parlamentu a zástupci členských států na jednáních Rady. K tomu se přidává skutečnost, že právní předpis musí být přeložen do všech úředních jazyků EU, takže i to je důvodem pro co nejjednodušší znění právních předpisů EU. 

Pro ty, kteří rádi uvěří často klamným tvrzením v médiích o tom, že Brusel nám zase něco nařizuje, je tedy zajímavé si uvědomit, že většina EU právních předpisů je v současnosti přijímána tzv. řádným legislativním procesem zakotveném v čl. 287 a 294 Smlouvy o fungování EU, kdy právní předpis sice navrhne Brusel, rozuměj Evropská komise, ale na znění a přijímání předpisů se podílí společně jak poslanci Evropského parlamentu, tak zástupci členských států v Radě EU včetně českých, tudíž nejde v dnešní době již vůbec o to, že by se někde rozhodovalo o nás bez nás, i když chápu, že je toto veliký strach v české zemi se stále vyskytující. Není samozřejmě vždycky lehké najít kompromis funkční pro všechny členské státy a Evropský parlament a tudíž pro všechny zúčastněné, ale to k EU patří. Více o tomto procesu naleznete např. na:https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_cs

Evropská komise si je vědoma toho, že občané ne vždy svých evropských práv a možností využívají a to často z prostého důvodu jejich neznalosti. Proto zřídila a neustále aktualizuje webový portál Vaše Evropa, kde lze nalézt užitečné informace týkající se každodenních životních situací v oblasti práce, zdraví, studia, podnikání, cestování či rodiny na www.youreurope.eu. Pokud občané nenajdou, co potřebují, je jim na těchto stránkách poskytnuta možnost obrátit se zdarma na asistenční služby, které poradí, jaká jsou jejich evropská práva – Vaše Evropa Poradenství na http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home či dokonce pomohou mimosoudně vyřešit spor a domoci se jejich EU nároků vůči úřadům na www.solvit.eu. Tyto dvě služby jsou pro občany bezplatné a vzájemně spolupracují – Vaše Evropa Poradenství vypracuje právní analýzu Vašeho problému či otázky týkající se EU legislativy (nemůžeme radit ohledně záležitostí, které jsou pouze v kompetencích členských států a jako takové jsou upraveny pouze vnitrostátními právními předpisy, jako je např. pracovní právo), kterou Vám zašle do 3 pracovních dnů e-mailem či poskytne radu telefonem, dle Vašeho přání. SOLVIT pak zasáhne v případě, že úřady skutečně evropské právo porušily a vyjednají možnost nápravy pro konkrétního člověka vůči danému úřadu. Více informací o českém SOLVIT centru naleznete na: https://www.mpo.cz/dokument43828.html

EU tedy nejen, že vytváří pravidla, jejichž cílem je lidem usnadnit každodenní život nejen v přeshraničních situacích, ale také občanům poskytuje pomoc vyznat se v těchto pravidlech a domoci se jich mimosoudní cestou. Málokterý členský stát, pokud vůbec nějaký, lidem pomáhá takto se orientovat ve svém právním řádu a dává do rukou nástroje na vymožení svých práv. 

Diskutujme tedy o tom, co nám EU přináší, ptejme se, když nevíme a hlavně využijme všech možností, co nám nabízí. 

A pro ty, kteří by se zajímali o práci v EU institucích, připojuji odkaz, kde najdou informace o probíhajících výběrových řízeních (http://europa.eu/epso/index_cs.htm), která jsou vícekolová. 1. kolo jsou písemné testy na znalost EU a specifickou znalost oblasti, do které míříte (např. právo či ekonomie) a teprve ten, kdo prvním kolem projde, prochází do druhého, kdy se píše písemné práce na odborné téma a následně třetího, kde teprve se setká s lidským faktorem ve formě 5-členné výběrové komise. Kdybychom měli v ČR výběrová řízení na pozice v celé státní správě alespoň zčásti se blížící těmto náročným konkurzům, její stav by byl jistě lepší a česká veřejnost mohla být klidná, že za úspěchem mohou být prostě kvality uchazečů a odvedená práce, nikoliv to, že se někdo s někým vyspal, někomu zaplatil nebo je to jeho či její příbuzný či známý. 

Zpět na výpis článků