Michaela Tejmlová

Únor 11, 2013

Kvalitní úředník je základ

Říkám si. Proč to v ČR ale málokdo chápe? Ministerstvo vnitra již po několikáté přichází s návrhem zákona o úřednících. Na první pohled by se tedy mohlo jevit, že politická vůle ohledně kvalitního úřednického aparátu zde je. Každý se totiž shodne na tom, že současný stav nikomu nevyhovuje.

Nikomu? Omlouvám se – nevyhovuje úředníkům, kterým chybí motivace, stabilita, dostatečné a transparentní finanční ohodnocení. Nevyhovuje občanům, neboť je zde stále veliký prostor pro korupci a dochází tak k rozkrádání peněz náš všech, daňových poplatníků. Komu tedy vyhovuje? Politické elitě?

Pokud by mě zájem o správu věcí nás všech (rozuměj veřejných, tuto zkratku ale od určité doby nerada používám) dovedl až do politické funkce, říkám si, že bych se cítila jistě lépe, pokud bych věděla, že budu mít k ruce kvalitní a vzdělané úředníky, kteří budou motivování svou práci dělat dobře. O to lépe se mi pak bude jako politikovi činit rozhodnutí na základě kvalitních podkladů. Nejde snad o to dnešním politikům? Bohužel mi přijde, že ne. Proč by jinak od roku 2002 nezapracovali na tom, aby vstoupil v účinnost zákon o státní službě, který by zavedl do státní správy jasná pravidla a vedl k tomu, že ČR bude mít vskutku profesionální úřednický aparát? Prozatím politici argumentovali tím, že by státní služba dle tohoto zákon byla příliš finančně náročná. Nikdy ale nebyla provedena analýza jeho finančních dopadů, ani nyní, kdy Ministerstvo vnitra přichází se zcela nepostačujícím zákonem, který pouze zakonzervovává nynější nefunkční stav státní správy.

A není to o tom, že by úředníci Ministerstva vnitra nebyli schopni kvalitní zákon předložit. Bohužel, jak se více seznamuji s tímto tématem, zjišťuji, že zde prostě chybí politická vůle. Je tedy na nás, na občanech, abychom si uvědomili, že jestli nám někdo může poskytnout ochranu našich zájmů, tak to jsou kvalitní úředníci, kteří by vždy měli jednat ve prospěch nás všech, což v případě politiků reprezentujících politické strany bohužel zatím vždy neplatí.

Zpět na výpis článků