Michaela Tejmlová

Na úvodní stránce naleznete informaci Kdo jsem, Proč kandiduji a Jak budu pracovat

  • Srozumitelné a smysluplné evropské zákony. Jako právnička se zasadím o to, aby byla evropská legislativa srozumitelná, logická a sloužila především zájmům občanů a nikoliv jen státům či velkým korporacím. Je potřeba, aby se na tvorbě a přijímání evropských zákonů podíleli lidé, kteří tomu odborně rozumí. Jen ti totiž dovedou pohlídat tvorbu EU legislativy, aby nám všem život usnadňovala. 
  • Návrat slušnosti do politiky. Jsem žena a chci jít příkladem slušným, vstřícným a poctivým jednáním. Jako mediátorka se zasazuji o spolupráci mezi lidmi v každodenním životě a toto chci přenést také do politiky. Transparentnost a boj proti korupci by měla být samozřejmostí, budu pokračovat v dobré práci, která je už v tomto směru odvedena.
  • Evropu, která pomáhá a evropské zákony jen když jsou třeba.  EU by měla evropskou legislativu přijímat jen tehdy, když stejného cíle nemůže být dosáhnuto na úrovni členských států a jen v takové míře, která je přiměřená. Zasadím se tak o to, aby EU legislativa byla přijímána jen tehdy, když se prokáže, že je skutečně třeba. S evropskou legislativou se setkávám denně, rozumím jí a baví mě.
  • Naučme se spolu zase mluvit. Čím dál více si uvědomuji, jak je společnost rozdělena podle toho, kdo koho volil, kdo co dělá a podle vzdělání. Jako europoslankyně budu usilovat o dialog napříč celou společností. Chci vrátit lidem důvěru v ostatní a naučit je respektu ke každému bez rozdílu společenského postavení.

Všechny programové zásady hnutí Hlas naleznete na: hnutihlas.cz Podrobný program pak na: hnutihlas.cz/downloads/Hlas-program.pdf