Michaela Tejmlová
  • Co je mediace? Mediace je skvělý prostředek k řešení jakýchkoli sporů v osobním životě, na pracovišti, nebo v obchodních vztazích. Mediace pomůže vyjasnit nesoulad, spor urovnat, či vyrovnat, a pomáhá hledat řešení těchto sporů do budoucna. Výhodou je fakt, že o výsledném řešení rozhodují pouze strany spory a nikoliv autorita jako např. soud z pozice moci. 
  • Jsem zapsaná mediátorka. Mediátoři zapsaní v seznamu Ministerstva spravedlnosti museli složit státní zkoušku z mediace. Tím je zaručena určitá úroveň jejich vědomostí a dovedností.Jedině zapsaný mediátor může vést soudem nařízená setkání se zapsaným mediátorem.
  • Kdy je vhodné mediaci využít? Mediaci využijete, když potřebujete oboustranně vyřešit spor, konflikt, nesoulad. Když chcete spor vyřešit rychle a efektivně a vyhnout se soudu. Když chcete úspěšně vyřešit situace, na které je soud krátký.
  • Kdy je mediace dobrovolná a kdy ne? Mediaci můžete využít kdykoliv dobrovolně. Stačí k tomu souhlas všech stran sporu. V některých případech může setkání se zapsaným mediátorem nařídit soudce s cílem poskytnout všem stranám možnost vyřešit spor bez dalšího zásahu soudu.
  • Kolik je potřeba času? Jedno mediační setkání trvá zpravidla 3 hodiny. Počet setkání je přitom na rozhodnutí a potřebě obou stran sporu. V každém případě je mediace vždy kratší než ten nejkratší soud.
  • Jak je to s ochranou soukromí? Mediátor musí dodržovat absolutní mlčenlivost, a to jak vůči fyzickým a právnickým osobám, tak vůči soudu a státním úřadům. Mlčenlivost mediátora je dána zákonem a smlouvou mezi stranami sporu a mediátorem.
  • Za co platíte? Mediační jednání obvykle netrvá více než 3 hodiny. Délka jednání však ve skutečnosti záleží na vás – cenu mediace tak máte pod svou kontrolou. Platíte pouze čas věnovaný řešení vašeho problému – a to každou započatou hodinu.
  • Kolik stojí? Soudem nařízené jednání – 400 Kč/hodina. Mediace – Od 1400 Kč/hodina, částku platí strany napůl.
  • Jednání můžete zrušit do 24 hodin před jeho zahájením. Pokud je zrušíte později, platíte storno ve výši 3 hodin jednání.